Akıllı Konteyner

Karayollarında, demiryollarında, havacılıkta, deniz yollarında konteynerler hatasız taşımacılığın uygunluğunu sağlaması dolayısıyla lojistik sektörünün en önemli parçasını oluşturuyor. Teknolojideki gelişmeler taşımacılıkta sorunsuzluğun garantisini verir nitelikte. Akıllı Konteyner

Akıllı konteynerler uluslararası taşımacılıkta güneşe, suya, neme, toza, kimyasallara karşı korumalı ve içerisinde taşınan ürünlerin, malzemelerin çalınmasına, kaybolmasına da engel teşkil ediyor. Nasıl mı?

Akıllı konteynerlerde internet aracılığı ile gıdalar, ilaçlar ve diğer tüm endüstri ürünlerini taşınırken maksimum kalitede korunabilir ve dünyanın her yanından görülebilir ve incelenebilir bir sistem oluşturuldu. Küresel ticaretin dinamosu konteynerler akıllı sıfatı kazanmakta yersiz değil. Konteynerlerin kapılarına elektronik mühürler ve mühürlerin yanında GPS fonksiyonu var.

Akıllı Konteyner

GPS fonksiyonu konteynerin küresel alanda nereye gittiğini belirliyor. GPS alıcıları konteynerin üstünde olduğu için uydular kanalı ile radyo sinyalleri yayar. GPS fonksiyonu ile yeryüzünde bu sinyaller takip ediliyor. Yeraltındaki konteynerlerin güzergahlarında da sinyal almayan bölgeler için difransiyel GPS’ler kullanılarak yer ölçümü yapılmaya devam ediliyor. Bu özelliklerin yanı sıra xray cihazı ile de konteynerlerin dışarıdan taranması ile kaçakçılığın, sabotajların önü alınmış oluyor. Akıllı konteynerlerin içerikleri, rotası, hareketleri sürekli internet üzerinden firmaların yöneticileri tarafından izlenebiliyor. Konteyner taşımacılığında her konteynerde çevirmeli kilitlerin olması ürünler için hayati önem taşıyor. Kilitlenmeyen konteynerler kayma, düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor.

Görsel indiksiyon ile durum bildirimi yani yoğun parlak led ışığı ile yüksek görünürlük sağlanarak verimli bir taşımacılık öngörülüyor. Özellikle karayolları taşımacılığında trafik kazaları önlenerek çevre kirliliği de yaratılmamış olunuyor. Akıllı konteynerlerin içerisindeki ürünlerin raf ömrünü koruması hedeflenerek belli bir sıcaklığın altına veya üstüne çıktığında konteyner operatörü ile iletişime geçilerek sağlıklı şartlar korunmuş oluyor. Kimyasal patlayıcı maddeler taşınırken akıllı konteynerlerin önemi daha belirgin oluyor. Yazılım firmasının sağladığı online hizmet ile alarm ve durum değişikliği saptanarak müdahale edilebiliyor.